Planowane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)
4 886 KW DC 5 252 MWh rocznie 2 284 gospodarstw domowych rocznie 93 494 drzew/rocznie (redukcja CO2)
O spółce Otmuchów PS Energetyka Odnawialna
Powrót do PolskiSolar.com

Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. (Otmuchów PS) jest partnerską spółką celową z udziałem Gminy Otmuchów oraz firmy Polski Solar Holding Sp. z o.o. Otmuchów PS tworzy platformę dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Otmuchów. Spółka koncentruje swoje działania na wytwarzaniu, magazynowaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta i Gminy Otmuchów.
Realizowane projekty:

Instalacje naziemne

6 elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej mocy zainstalowanej 4 886 MW zostanie posadowionych na nieużywanym gruncie. Inwestycja przysłuży się lokalnej społeczności produkując czystą energię z odnawialnego źródła. Roczna produkcja energii elektrycznej równa będzie zapotrzebowaniu 2 284 gospodarstw domowych rocznie*, a redukcja emisji CO2 dzięki produkcji energii z OZE to ekwiwalent zasadzenia 93 494 drzew rocznie. Dzięki inwestycji stworzone zostaną również nowe miejsca pracy dla mieszkańców Otmuchowa.O Gminie Otmuchów

Gmina Otmuchów jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Siedzibą Gminy jest miasto Otmuchów, które znajduje się około 12 kilometrów na zachód od Nysy i 59 kilometrów na południowy zachód od Opola.

Gmina zajmuje powierzchnię 187 kilometrów kwadratowych i liczy 14 063 ludności (dane z 2012 roku).

* "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2009", Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii, 2012.